Игра тени и света в работах Куми Ямашита

By Art 30 июля,23:13

Игра тени и света в работах Куми Ямашита (Kumi Yamashita).